משטרת ישראל (מ"י)

משטרת ישראל (מ"י)

תפקידה של המשטרה בשגרה הוא אכיפת חוק, שמירת הסדר והביטחון של הציבור ולחימה בפעילות חבלנית עויינת (פח"ע). מדינת ישראל קבעה בחוק כי משטרת ישראל, הכפופה למשרד לביטחון פנים, היא האחראית לניהול אירועי חירום ואסון, למעט החרגה לאירועים רדיולוגיים או אירועים המערבים חומרי לחימה כימיים (חל"כ) בה האחריות תועבר לפיקוד העורף.

בחירום, למשטרה ישנו תפקיד חשוב מאוד בניהול ובתפעול האירוע החל בניטרול סיכונים בסביבת האירוע בכדי לאפשר לצוותי הרפואה והכיבוי לעבוד בסביבה בטוחה, דרך פינוי צירי תנועה לרכבי ההצלה השונים ועד לסגירת האירוע, אחריות הנמצאת בידי המשטרה.

תפקידי המשטרה באירועי חירום ואסון:

  • פיקוד ושליטה על האירוע בשטח אחריותה
  • תיאום הפעולות של כלל הגופים הנדרשים לאירוע
  • סגירת צירי תנועה
  • הכוונת וויסות תנועה
  • אכיפת סדר וביטחון ציבורי
  • ניהול חפ"ק (חדר פיקוד) קדמי
  • סיוע לצה"ל בניהול אירועים בשטחים שהם באחריות צה"לית, או לאחר העברת סמכות ניהול האירוע מהמשטרה לצה"ל
  • הפעלת כוחות ואמצעים צבאיים באמצעות פיקוד העורף

דף הפייסבוק של אתר אסונות   ספריית החירום הלאומית   ערוץ המסמכים של אתר אסונות